Συμπόσιο “ΠΡΩ.ΠΑΙΔΕΙ.Α” μετά το Λύκειο τι ? (Σάββατο 9/6/2018)