Συμπόσιο “ΠΡΩ.ΠΑΙΔΕΙ.Α” μετά το Λύκειο τι ? (Παρασκευή 8/6/2018)