Επίκαιρη Νομολογία για την συμμόρφωση στις αποφάσεις του ΣτΕ

Η υποχρέωση συμμόρφωσης της διοίκησης προς τις δικαστικές αποφάσεις συνιστά θεμελιώδη πτυχή και έκφραση της αρχής του κράτους δικαίου και αποτελεί Συνταγματική επιταγή (άρθρο 95, παρ. 5 του Συντάγματος): «η διοίκηση έχει υποχρέωση να συμμορφώνεται προς τις δικαστικές αποφάσεις. Η παράβαση της υποχρέωσης αυτής γεννά ευθύνη για κάθε αρμόδιο όργανο όπως νόμος ορίζει….». Με βάση […]

Δεν επιτρέπεται στη διοίκηση να ανακαλεί διοικητική πράξη έστω και παράνομη. Μετά την πάροδο ευλόγου χρόνου.

ΣτΕ 2616/2012 (Τμ.Δ΄) Προεδρεύων: ΣΩΤ. ΡΙΖΟΣ, Αντιπρόεδρος Εισηγήτρια: ΧΡ. ΜΠΟΛΟΦΗ, Πάρεδρος Δεν επιτρέπεται στη διοίκηση να ανακαλεί διοικητική πράξη έστω και παράνομη μετά την πάροδο εύλογου, ενόψει των συγκεκριμένων εκάστοτε συνθηκών, χρόνου και από της εκδόσεώς της, εφόσον έχει δημιουργηθεί καλοπίστως υπέρ του διοικουμένου πραγματική κατάσταση δεκτική περαιτέρω εννόμου προστασίας, εκτός αν τούτο επιβάλλουν λόγοι […]

Με απόφαση του ΣτΕ η ΑΣΠΑΙΤΕ επέστρεψε δίδακτρα σε 18 αποφοίτους του ΕΠΠΑΙΚ

Απόφαση του Συμβουλίου της Επικρατείας δικαίωσε 18 προσφεύγοντες αποφοίτους του 2005-6 από  το Ετήσιο Πρόγραμμα Παιδαγωγικής Κατάρτισης (ΕΠΠΑΙΚ) οι  οποίοι ζήτησαν πίσω τα δίδακτρα που κατέβαλαν. Το Α τμήμα του ΣτΕ απέρριψε την αίτηση αναίρεσης  που κατάθεσε η ΑΣΠΑΙΤΕ επί της απόφαση του Διοικητικού Πρωτοδικείου αθηνών, η οποία δικαίωνε τους φοιτητές. Μετά την αμετάκλητη απόφαση […]

Απορρίφθηκε η αίτηση των Δ.Υ για την κατάταξη στο τέλος των πινάκων των ΔΙΕΚ

Απόφαση Α608/2017 Σ.Τ.Ε Με την αίτηση αυτή οι αιτούντες επιδιώκουν να ακυρωθεί η υπ’ αριθ. Κ1/122418/29.8.2016 απόφαση του Γενικού Γραμματέα Διά Βίου Μάθησης και Νέας Γενιάς του Υπουργείου Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων και κάθε άλλη σχετική πράξη ή παράλειψη της Διοικήσεως. 8. Επειδή, εν προκειμένω, με τη μνημονευθείσα διάταξη του άρθρου 27 παρ. 15 περ. […]