Συμπόσιο «ΠΡΩ.ΠΑΙΔΕΙ.Α» μετά το Λύκειο τι ? (Σάββατο 9/6/2018)