Συμπόσιο «ΠΡΩ.ΠΑΙΔΕΙ.Α» μετά το Λύκειο τι ? (Παρασκευή 8/6/2018)