Με απόφαση του ΣτΕ η ΑΣΠΑΙΤΕ επέστρεψε δίδακτρα σε 18 αποφοίτους του ΕΠΠΑΙΚ

Απόφαση του Συμβουλίου της Επικρατείας δικαίωσε 18 προσφεύγοντες αποφοίτους του 2005-6 από  το Ετήσιο Πρόγραμμα Παιδαγωγικής Κατάρτισης (ΕΠΠΑΙΚ) οι  οποίοι ζήτησαν πίσω τα δίδακτρα που κατέβαλαν. Το Α τμήμα του ΣτΕ απέρριψε την αίτηση αναίρεσης  που κατάθεσε η ΑΣΠΑΙΤΕ επί της απόφαση του Διοικητικού Πρωτοδικείου αθηνών, η οποία δικαίωνε τους φοιτητές. Μετά την αμετάκλητη απόφαση […]

Απορρίφθηκε η αίτηση των Δ.Υ για την κατάταξη στο τέλος των πινάκων των ΔΙΕΚ

Απόφαση Α608/2017 Σ.Τ.Ε Με την αίτηση αυτή οι αιτούντες επιδιώκουν να ακυρωθεί η υπ’ αριθ. Κ1/122418/29.8.2016 απόφαση του Γενικού Γραμματέα Διά Βίου Μάθησης και Νέας Γενιάς του Υπουργείου Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων και κάθε άλλη σχετική πράξη ή παράλειψη της Διοικήσεως. 8. Επειδή, εν προκειμένω, με τη μνημονευθείσα διάταξη του άρθρου 27 παρ. 15 περ. […]

Ανάκληση της ανάκλησης προϋπηρεσίας και διορισμού αναπληρωτών για συμμετοχή σε εταιρίες

Επειδή είχαν προκύψει και θέματα ανακλήσεων προϋπηρεσίας αναπληρωτών το 2006 για συμμετοχή σε εταιρίες, δημοσιεύουμε την απόφαση του Συμβουλίου της Επικρατείας με την οποία αυτοί οι εκπαιδευτικοί δικαιώθηκαν και πήραν πίσω την προϋπηρεσία τους και αναδρομικά των διορισμό τους (30μηνίτες του 2004). «Η κατά παράβαση της διατάξεως του άρθρου 31 του Υ.Κ., άσκηση εργασίας ή […]